top of page

Digitalizácia nenahradí poisťovacích agentov – naopak, pomôže im

Porozprával som si na obľúbené témy aj u našich českých susedov v ročenke časopisu Bankovnictví :) Stručná verzia na mojom Linkedin.


Pozrime sa napr. na oblasť distribúcie poistenia.


Nemyslím si, že digitalizácia nahradí poisťovacích agentov. Práve naopak. Ich rola zostane nezastupiteľná ☝️


V Generali Slovensko stále dávame do popredia osobný predaj, ktorý však neustále dopĺňame rozširujúcimi sa online službami.


Chceme byť našim klientom ešte bližšie a neustále k dispozícii. Preto aj v roku 2021 budeme pokračovať v budovaní siete pobočiek.


Verím, že online distribúcia nikdy naplno nenahradí osobný predaj.


Práve poisťovníctvo je sektor, v ktorom hrá ľudský prístup a empatia nenahraditeľnú úlohu.


Pevne verím, že to tak aj dlho zostane :)_____


Plný článok uverejnený v časopise Bankovnictví, ročenka Top Výhledy 2021 v januári 2021. :


Slovenská Generali má za sebou úspešný rok, počas ktorého sa zvládla prispôsobiť nečakaným situáciám spojeným s pandémiou koronavírusu. Z finančného hľadiska stále vykazujeme najvyšší rast a zároveň si udržiavame najvyššiu úroveň finančnej stability (Solvency II).

Aj v roku 2021 sa chceme sústreďovať na dynamický rast, pričom našou víziou je byť celoživotným partnerom – našich klientov, zamestnancov, obchodníkov aj obchodných partnerov. Tieto vzťahy chceme vytvárať a posilňovať tým, že do nich prinesieme ešte vyššiu kvalitu a spoľahlivosť, a to aj vo forme inovácií a digitalizácie, aby sme poskytovali najlepšiu možnú zákaznícku skúsenosť.

Generali sa dlhodobo profiluje ako inovatívna poisťovňa a inovácie sú pevnou súčasťou našej stratégie. V nasledujúcom roku preto plánujeme naše klientske a predajné portály posunúť na ešte vyššiu úroveň užívateľského zážitku a funkčnosti. Naším cieľom je významne zrýchliť všetky procesy vďaka pokročilej automatizácii, čo klienti pocítia ako rýchle služby zo strany poisťovne a zároveň tak zlepšíme aj našu efektivitu. Dôveru klientov chceme naďalej posilňovať jasnou a otvorenou komunikáciou. Na potreby klientov budeme aj v budúcom roku reagovať na mieru vytvorenou ponukou a ich spätná väzba nás bude posúvať vpred.

V oblasti distribúcie poistenia dávame do popredia osobný predaj, ktorý dopĺňame neustále sa rozširujúcimi online službami. Veríme však, že online distribúcia nenahradí osobný predaj a miesto poisťovacích agentov a maklérov ostane nezastupiteľné. Práve poisťovníctvo je sektor, v ktorom hrá ľudský prístup a empatia nenahraditeľnú úlohu. Našim klientom sme neustále k dispozícii a chceme k ním byť ešte bližšie, preto budeme aj v roku 2021 pokračovať v budovaní siete pobočiek. Po silnej vlne digitalizácie očakávam začiatok výraznejšieho využívania dát, čo otvorí nové možnosti pri cenotvorbe, ako aj pri riadení predaja.

V Generali nezabúdame ani na naše komunity. Veľa úsilia venujeme prevencii a spoločenskej zodpovednosti a plánujeme v tom aj naďalej pokračovať. V nasledujúcom roku budeme aj naďalej v spolupráci s Úniou materských centier pomáhať znevýhodneným rodinám a ich deťom naplno rozvinúť ich potenciál. Podporovať budeme aj unikátnu aplikáciu Horská záchranná služba, ktorá má okrem okamžitej pomoci v horách aj prevenčný charakter.

Na slovenskom poistnom trhu očakávam v roku 2021 niekoľko silných trendov. Poisťovníctvo bude ovplyvňované najmä všeobecnými zmenami v hospodárstve a spoločnosti, pričom rozhodujúce bude nielen tempo ekonomického rastu, ale aj vývoj špecifických ťahúňov poistenia – napríklad dynamika trhu hypoték, predaj automobilov, reštart zahraničného cestovného ruchu, vývoj zamestnanosti.

Z hľadiska špecifických trendov je možné očakávať ešte väčší tlak a aktivity finančných subjektov v oblasti finančnej gramotnosti. K dlhoročnej snahe sprostredkovateľov sa pridávajú aj najväčšie banky a Národná banka Slovenska. Téma finančnej gramotnosti a osobného finančného plánovania bude silno rezonovať. Zlepšenie finančnej gramotnosti bude mať pozitívny vplyv na kvalitu nových poistiek a zladenie očakávaní klientov a poisťovní. Taktiež predpokladám pokračovanie transformácie jednotlivých hráčov na trhu následkom technologických inovácií, vysokého daňového zaťaženia a regulačných tlakov. Už v roku 2020 sme mohli vidieť prehodnotenie prístupu jednotlivých poisťovní k určitým segmentom trhu – poistenie zodpovednosti sprostredkovateľov, poistenie insolvencie cestovných kancelárií či nové investičné životné poistenie. V roku 2021 bude pravdepodobne pokračovať profilovanie jednotlivých poisťovní a postupná konsolidácia. Očakávam, že digitalizácia a využitie dát sa stane bežnou praxou vo väčšine poisťovní na slovenskom trhu, aj tých, ktoré k tomu doteraz pristupovali len obmedzene. Po silnej vlne digitalizácie tak očakávam začiatok silného využitia dát, čo otvorí nové možnosti pri cenotvorbe, ako aj pri riadení predaja.Bankovnictví - Výhledy 2021 Juraj Jurc
.
Download • 86KB

Photo by Igor Miske on Unsplash

Comments


bottom of page