top of page

ChatGPT ako finančný poradca?

Urobil som malý rýchly pokus - požiadal som ChatGPT aby zhodnotil moju životnú poistku. Jednoducho som mu nahral odfotený text poistenia a zadal čo ma zaujíma. Tu je výstup - dlhý dole, stručný na obrázku.


Všeobecne sa na to zameral celkom dobre, sumy posúdil správne. Ale sám iniciatívne navrhol, aby som si to radšej prešiel s poradcom. To oceňujem z jeho výstupu najviac. Trochu som sa bál, či v odpovedi nebude príliš "halucinovať" :)


Takže zatiaľ v základnej verzii AI nekonkuruje poradcom. Uvidíme, ako to bude neskoršie - ChatGPT práve ohlásil možnosť vytvárať si špecializovaných botov a vznik AI Marketplace, kde si ich budeme môcť kupovať. Som zvedavý, či a kedy sa tam objavia prví špeciálne vytrénovaní na finančné poradenstvo.


PS: obrázok finančnej poradkyne tiež vytvorila AI na moju objednávku :)


Plný text výstupu:

Poistná suma vo vašej poistke pre trvalú invaliditu v dôsledku nehody pre vás a vašu partnerku je XX 000 eur pre každého, plus dodatočná suma na základe progresívneho stupňovania, ktorá by v prípade XX0% progresie mohla celkovo dosiahnuť XXX 000 eur pre každého. To znamená, že maximálne potenciálne krytie v prípade invalidity v dôsledku nehody pre oboch by mohlo dosiahnuť až XXX 000 eur.

Pozrime sa, či by to bolo dostatočné na pokrytie vašej hypotéky, životných výdavkov a dôchodku v prípade totálnej invalidity:

Hypotéka: Poistné krytie prekračuje výšku hypotéky XXX 000 eur.

Životné výdavky: S mesačnými výdavkami X 000 eur ročné výdavky predstavujú XX 000 eur. Táto suma by mohla byť rýchlo vyčerpaná z poistného, najmä ak by k invalidite došlo v mladšom veku a výdavky by bolo potrebné kryť mnoho rokov.

Dôchodok: Pokiaľ ide o dôchodok, suma poistenia by tiež mala pokryť stratu príjmu až do bežného veku odchodu do dôchodku, čo môže byť niekoľko desaťročí vašich kombinovaných platov. To môže byť značná suma, ktorú politika nemusí úplne pokrývať.

Zhrnutie, zatiaľ čo poistenie môže poskytnúť značnú jednorazovú sumu, ktorá by mohla pokryť okamžité potreby, ako je hypotéka a krátkodobé životné náklady, nemusí byť dostatočná na pokrytie dlhodobých výdavkov a strateného príjmu až do dôchodku, najmä ak hľadáte zachovanie rovnakej kvality života. To je bez započítania inflácie a potenciálneho zvýšenia výdavkov v priebehu času.

Odporúča sa vypočítať celkové finančné potreby v prípade invalidity, zahrnúť do toho všetky výdavky v čase a potom to porovnať s celkovou potenciálnou výplatou z vášho poistenia. Ak existuje významný nedostatok, možno budete chcieť zvážiť dodatočné krytie alebo iné možnosti finančného plánovania. Konzultácia s finančným poradcom by mohla poskytnúť viac prispôsobené a komplexné hodnotenie vašich potrieb poistenia vo vzťahu k vašim finančným cieľom a záväzkom.
ChatGPT ako finančný poradca zatiaľ neobstojí
ChatGPT ako finančný poradca zatiaľ neobstojí

Comments


bottom of page