top of page

Počet agentov po rokoch prestal klesať

Pozrel som sa na údaje NBS o počte agentov v poisťovníctve. Prekvapilo ma, že po rokoch úbytku ich počet narástol v pandemickom roku 2020.


Na slovenskom poistnom trhu pracuje 20 tisíc agentov (VFA a PFA).


VFA = viazaný finančný agent poisťovne, môže ponúkať produkty len jednej poisťovne


PFA = podriadený finančný agent (zvyčajne maklérskej spoločnosti), ponúka produkty viacerých poisťovní


Dlhoročne tento počet klesal, z pôvodných vyše 42 tisíc v roku 2009.


Za nárastom v roku 2020 je podstatne menej zrušených PFA a zvýšenie počtu nových VFA.


Pandémia spôsobila, že niekoľko mesiacov nebolo možné absolvovať skúšky pre nových PFA. V apríli a máji bol výpadok nových registrácií, odhadom o 300 PFA. Väčšina tohto výpadku bola vyrovnaná v nasledujúcich mesiacoch.


Uvidíme čo prinesie rok 2021. Moja intuícia mi hovorí, že ich počet bude ešte viac narastať. Či? 🙂__________Štruktúra počtu agentov je dlhodobo stabilná - cca 2/3 sú agenti maklérskych spoločností (PFA u SFA) a 1/3 agenti poisťovní (VFA).


Na trhu tiež pôsobia (reálne alebo len formálne) aj zamestnancí bánk, poisťovní a agenti zo zahraničia - spolu niekoľko tisíc subjektov. Nie sú zahrnutí v tomto prehľade.

Comments


bottom of page