top of page

Príležitosť alebo riziko? Iba 55% Slovákov má poistené bývanie

Mrzí ma, že posledné výsledky Eurobarometra len potvrdili nízku úroveň poistenia nehnuteľností na Slovensku. Znamená to, že polovica Slovákov vie o tom, že nemá poistené bývanie. A navyše 13% v pohode uviedlo, že v prípade pohromy počíta s pomocou zo strany štátu.


Ako obchodník sa na to snažím pozerať aj pozitívne. Polovica domov je nepoistených. Dobrý priestor pre obchod. Ale nie je to také jednoduché. Hlavne keď zoberieme do úvahy porovnanie s vyspelými trhmi.


55% Slovákov uviedlo, že majú aspoň čiastočne poistené bývanie pre prípad živelnej udalosti. To presne sedí s úrovňou v Česku. Prekvapením pre mňa však je, že sme nad priemerom EU a tiež nad úrovňou Nemecka - 51%. To by som nečakal. Naopak, očakával som, že v tomto výrazne zaostávame. Veď dlho sa snažíme dobiehať vyspelé poistné trhy. V tomto ukazovateli sme ich asi už dobehli. Takéto porovnanie trhov som videl až teraz v tomto Eurobarometri. Doteraz sme väčšinou pozerali len na podiel poistného trhu na HDP krajín. Asi to je príliš všeobecný ukazovateľ. Otázka je, čo to znamená pre potenciál rastu slovenského poistného trhu. Ešte že sú tu Rakúsko a Maďarsko s 62%. A Slovinsko s 67% :)

Ako každý prieskum, aj tento treba interpretovať. Moja interpretácia je, že bežný spotrebiteľ si neuvedomuje pojem "podpoistenie". Bežne si myslí, že je dobre poistený. Pokojne to uvedie v prieskume. A tiež pokojne so svojou poistkou žije. Skutočnosť je taká, že ceny nehnuteľností, inflácia a indexy stavebných prác narástli za posledné roky o vysoké desiatky percent. Väčšina nehnuteľností je tak podpoistená. Majitelia si neuvedomujú potrebu priebežnej aktualizácie poistných súm.


To je skutočný potenciál poistného trhu. Môj odhad je, že naozaj správne poistených je len 20% nehnuteľností. Takže veľa práce pre nás poisťovákov.


PS: Dobrý poisťovák sa pozná podľa toho, že pravidelne aktualizuje parametre poistenia u svojich klientov.


*Prieskum uverejnila EIOPA v januári 2023 ako výsledok Eurobarometra - link na report. Zber údajov prebiehal v júni 2022.


**55% aspoň čiastočne poistených nehnuteľností, z toho 32% úplne poistené a 23% čiastočne poistené


Porovnanie miery poistenia Slovensko, Česko a Nemecko
Porovnanie miery poistenia Slovensko, Česko a Nemecko


コメント


bottom of page